top of page

Bihar Craft Fair, an Indian dance was performed by Mrs. Bharti Srinivas@ Shilparamam Madhapur


Hyderabad, 18th July 2022: During the Bihar Craft Fair, an Indian dance performance was performed by the disciple troupe of Mrs. Bharti Srinivas at Madhapur Shilparam. Pushpanjali Mushika Vahana, Saraswati Namastubhyam,Ram Rama Sita, Durge Durge,Paluke Bangara Aane,Shanmukha Koutvam,Kattedura,Kavadi Chindu, and other songs were performed. Divya Sree Seenu, Vaishnavi Reddy, Brinda Reddy,Shreya Meenakshi,P Sahasra Krishna Harini, Keerthi, Sanjana Vyshnvi,Sharanya,Tanushree..Sri Varshini A. Vandana,Anjana, Swetha Sri,Sri nayana,Adhyasree,Joshika, performed Nritya Nirajanam.Comments


bottom of page